Tin đã lưu
Văn bản nghành xây dựng
 • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
 • 66/2009/QÐ-TTG23/04/2009Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê.Tải về
 • 18/NQ-CP19/04/2009Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/04/2009 của Chính phủ Về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.Tải về
 • 6/2009/TT- BXD16/04/2009Thông tư số 06/2009/TT- BXD ngày 17/04/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.Tải về
 • 2/2009/TT-BXD24/02/2009Thông tư 02/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 2 Mục II Thông tư số 04/2004/TT-BXD ngày 07/7/2004 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định 78/2004/QĐ-TTg ngày 7/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu LongTải về
 • 1/2009/TT-BXD24/02/2009Thông tư 01/2009/TT-BXD về Quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ởTải về
 • 1940/CT-TTg30/12/2008Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2008 về nhà đất liên quan đến tôn giáo.
 • 167/2008/QÐ-TTg11/12/2008Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
 • 1408/QÐ-BXD03/12/2008Đính chính QĐ 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ XD ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá BĐS và quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐSTải về
 • 140/2008/QÐ-TTg20/10/2008Quyết định 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nướcTải về
 • 141/2008/QÐ-TTg19/10/2008Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành "Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập"Tải về
 • 15/2008/TT-BXD16/06/2008Thông tư 15/2008/TT-BXD, ngày 17 tháng 6 năm 2008. Về việc Hướng dẫn đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu.Tải về
 • 19/2008/NQ-QH1202/06/2008Nghị quyết 19/2008/NQ-QH12, ngày 03 tháng 06 năm 2008 Thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.Tải về
 • 8/2008/QÐ-BXD27/05/2008Quyết định 08/2008/QĐ-BXD, ngày 28 tháng 5 năm 2008 Ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.Tải về
 • 13/2008/TT-BXD20/05/2008Thông tư 13/2008/TT-BXD, ngày 21 tháng 5 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.Tải về
 • 10/2008/TT-BXD21/04/2008Thông tư 10/2008/TT-BXD, ngày 22 tháng 4 năm 2008. Hướng dẫn về việc đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu.Tải về
 • 23/2008/QÐ-TTg03/02/2008Quyết định số 23/2008/QĐ-TTg ngày 4/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ Về việc bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 7 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.Tải về
 • 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT30/01/2008Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/1/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.Tải về
 • 17/2008/QÐ-TTg27/01/2008Quyết định 17/2008/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 01 năm 2008. Về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.Tải về
 • 1/2008/CT-TTg07/01/2008Chỉ thị 01/2008/CT-TTg, ngày 08 tháng 01 năm 2007. Về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản.Tải về
 • 29/2007/QÐ-BXD30/12/2007Quyết định 29/2007/QĐ-BXD, ngày 31 tháng 12 năm 2007. Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.Tải về