Tin đã lưu
Văn bản nghành xây dựng
 • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
 • 5/2013/TT-BXD23/04/2013Thông tư số 05/2013/TT-BXD ngày 24/04/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Nhà máy Xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng.
 • 12/2012/TT-BXD27/12/2012Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.Tải về
 • 21/2011/TT-BKHCN21/09/2011Thông tư số 21/2011TT-BKHCN ngày 22/09/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông”Tải về
 • 11/2011/TT-BXD29/08/2011Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựngTải về
 • 10/2011/TT-BXD09/08/2011Thông tư số 10/2011/TT-BXD ngày 10/08/2011 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn.
 • 4/2011/TT-BXD04/05/2011Thông tư số 04 /2011/TT-BXD ngày 05/5/2011 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với 10 nghề thuộc lĩnh vực xây dựng, gồm: Mộc xây dựng và Trang trí nội thất; Cấp nước; Thoát nước; Lắp đặt đường ống nước; Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ; Vận hành thiết bị sản xuất xi măng; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Gia công lắp dựng kết cấu thép; Lắp đặt điện công trình; Quản lý khu đô thị.Tải về
 • 3/2011/TT-BTTTT03/01/2011Thông tư số 03/2011 ngày 4/1/2011 của Bộ Thông tin Truyền thông Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thôngTải về
 • 39/2010/TT-BTNMT15/12/2010Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 ủa Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 04 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngTải về
 • 18/2010/TT-BXD14/10/2010Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.Tải về
 • 7/2010/TT-BXD27/07/2010Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “An toàn cháy cho nhà và công trình”, mã số QCVN 06:2010/BXD.Tải về
 • 3/2010/TT-BXD25/04/2010Thông tư số 03/2010/TT-BXD ngày 26/4/2010 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với 10 nghề thuộc nhóm nghề xây dựng gồm: Nề - Hoàn thiện; Cốp pha - Giàn giáo; Cốt thép - Hàn; Bê tông; Sản xuất gốm thô; Sản xuất gạch Ceramic; Sản xuất sứ vệ sinh; Sản xuất kính; Quản lý cây xanh đô thị và Chạm khắc đá.
 • 1/CT-BXD11/02/2010Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 12/02/2010 của Bộ Xây dựng về tăng cường thực hiện các nội dung của Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt nam “ Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khoẻ”.Tải về
 • 40/2009/TT-BXD08/12/2009Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt NamTải về
 • 25/2009/TT-BTNMT15/11/2009Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành 08 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.Tải về
 • 33//2009/TT-BXD29/09/2009Thông tư số : 33/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 03:2009/BXD.Tải về
 • 31/2009/TT-BXD09/09/2009Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.Tải về
 • 32/2009/TT-BXD09/09/2009Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn, mã số QCVN 14:2009/BXD.Tải về
 • 28/2009/TT-BXD13/08/2009Thông tư 28/2009/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị mang mã số QCVN 08:2009/BXDTải về
 • 29/2009/TT-BXD13/08/2009Thông tư 29/2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, mã số QCVN 02:2009/BXD, thay thế cho các phụ lục: 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.12 thuộc Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 • 16/2008/QÐ-BTNMT30/12/2008Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường.