Tin đã lưu
Văn bản nghành xây dựng
 • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
 • 9/2012/TT-BXD27/11/2012Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.Tải về
 • 4/2012/TT- BXD19/09/2012Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/09/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.Tải về
 • 3/2012/TT-BXD04/09/2012Thông tư số 03/2012/TT-BXD ngày 05/09/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu.Tải về
 • 15/2012/NÐ-CP08/03/2012Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.Tải về
 • 201/2010/TT-BTC12/12/2010Thông tư số 201 ngày 13/12/2010 của Bộ Tài Chính quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên.Tải về
 • 21/2010/TT-BXD15/11/2010Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.Tải về
 • 14/2010/TT-BXD19/08/2010Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát.Tải về
 • 1065/QÐ-TTg08/07/2010Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.Tải về
 • 2/CT-BXD27/06/2010Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 28/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng trong nước đã sản xuất đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ.Tải về
 • 567/QÐ-TTg27/04/2010Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.Tải về
 • 1/2010/TT-BXD07/01/2010Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010 của Bộ Xây dựng Quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm.Tải về
 • 18/2009/TT-BXD29/06/2009Thông tư 18/2009/TT- BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.Tải về
 • 11/2009/TT-BXD17/06/2009Thống tư số 11/TT-BXD ngày 18/06/2009 của Bộ Xây dựng về Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng.Tải về
 • 39/2009/NÐ-CP22/04/2009Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ Về vật liệu nổ công nghiệp.Tải về
 • 497/QÐ-TTg16/04/2009Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn.Tải về
 • 152/2008/QÐ-TTg27/11/2008Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.Tải về
 • 29/2008/CT-TTg01/10/2008Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông.Tải về
 • 121/2008/QÐ-TTg28/08/2008Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020.Tải về
 • 105/2008/QÐ-TTg20/07/2008Quyết định 105/2008/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 7 năm 2008 Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.Tải về
 • 11/2007/TT-BXD10/12/2007Thông tư 11/2007/TT-BXD, ngày 11 tháng 12 năm 2007. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.