Tin đã lưu
Văn bản nghành xây dựng
 • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
 • 70/2012/NÐ-CP17/09/2012Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/09/2012 của Chính phủ : Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnhTải về
 • 23/2012/TT-BTC15/02/2012Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.Tải về
 • 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT27/10/2011Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.Tải về
 • 7/2011/TT-BXD27/06/2011Thông tư số 07/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.Tải về
 • 495/QÐ-TTg06/04/2011Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 07/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng trị đến năm 2025.Tải về
 • 1/2011/TT-BXD26/01/2011Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.Tải về
 • 124/QÐ-TTg19/01/2011Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025.Tải về
 • 45/QÐ-TTg06/01/2011Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 07/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030.Tải về
 • 2235/QÐ-TTg07/12/2010Quyết định số 2235/QĐ-TTg ngày 08/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025.Tải về
 • 2234/QÐ-TTg07/12/2010Quyết định số 2234/QĐ-TTg ngày 08/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội.Tải về
 • 2065/QÐ-TTg11/11/2010Quyết định số 2065/QĐ-TTg ngày 12/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cấp nước Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.Tải về
 • 2008/QÐ-TTg03/11/2010Quyết định số 2008/QĐ-TTg ngày 04/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Kiến trúc VIệt Nam.
 • 1995/QÐ-TTg01/11/2010Quyết định số 1995/QĐ-TTg ngày 02/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.Tải về
 • 19/2010/TT-BXD21/10/2010Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.Tải về
 • 15/2010/TT-BXD26/08/2010Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.Tải về
 • 10/2010/TT-BXD10/08/2010Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thịTải về
 • 9/2010/TT-BXD03/08/2010Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.Tải về
 • 1054/QÐ-TTg07/07/2010Quyết định số 1054/QĐ-TTg ngày 08/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang đến năm 2030.Tải về
 • 1055/QÐ-TTg07/07/2010Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 08/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.Tải về
 • 961/QÐ-TTg24/06/2010Quyết định số 961/QĐ-TTg ngày 25/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025Tải về