Tin đã lưu
Văn bản nghành xây dựng
 • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
 • 170/1998/QÐ-BXD14/04/1998Quyết định 170/1998/QĐ-BXD ngày 15/04/1998. phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 1998 của Bộ XD.
 • 4/1998/CT-BXD13/04/1998Chỉ thị số 04/1998/CT-BXD ngày 14/04/1998. đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện, chạy thử đưa công trình XM Bút Sơn vào vận hành sản xuất
 • 3/1998/CT-BXD07/04/1998Chỉ thị số 03/1998/CT-BXD ngày 08/04/1998. tăng cường công tác quản lý Xây dựng các công trình đầu tư của Bộ Xây dựng
 • 2/1998/CT-BXD05/04/1998Chỉ thị số 02/1998/CT-BXD ngày 06/04/1998. về công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1998.
 • 124/1998/QÐ-BXD28/03/1998Quyết định 124/1998/QĐ-BXD ngày 29/03/1998. Phê duyệt thiết kế điển hình.
 • 116/1998/QÐ-BXD24/03/1998Quyết định 116/1998/QĐ-BXD ngày 25/03/1998. Phê duyệt thiết kế - dự toán mạng lưới cấp nước thuộc dự án cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước Đà Lạt - Giai đoạn II Tỉnh Lâm Đồng.
 • 105/1998/QÐ-BXD17/03/1998Quyết định 105/1998/QĐ-BXD ngày 18/03/1998. Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm Ngành Xây dựng.
 • 74/1998/QÐ-BXD10/03/1998Quyết định 74/1998/QĐ-BXD ngày 11/03/1998. Ban hành tiêu chuẩn Nghành Xây dựng
 • 1/1998/CT-BXD10/03/1998Chỉ thị số 01/1998/CT-BXD ngày 11/03/1998. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong ngành xây dựng
 • 1/1998/TT-BXD10/03/1998Thông tư 01/1998/TT-BXD ngày 11/03/1998. hướng dẫn xét duyệt quyết toán năm đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.
 • 67/1998/QÐ-BXD01/03/1998Quyết định 67/1998/QĐ-BXD ngày 2/3/1998. Ban hành tạm thời định mức dự toán chuyên ngành Vệ sinh, thoát nước, Công viên cây xanh.
 • 65/1998/QÐ-BXD28/02/1998Quyết định 65/1998/QĐ-BXD ngày 1/3/1998. phê duyệt đIều chỉnh dự án cấp nước đô thị Việt Nam cho 5 thị xã Bắc Giang, Bắc Ninh,Hà Tĩnh, Trà Vinh Và Vĩnh Long giai đoạn đầu tư 1995-2000
 • 8/BXD-CSXD04/12/1997Thông tư 08/BXD-CSXD 05/12/97. Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
 • 6/BXD-CSXD24/09/1997Thông tư 06/BXD-CSXD 25/09/97. Hướng dẫn một số vấn đề về quản lý xây dựng trong việc thực hiện "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao B.O.T áp dụng cho đầu từ trong nước" ban hành kèm theo Nghị định 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ.
 • 4/BXD-CSXD29/07/1997Thông tư 04/BXD-CSXD 30/07/97. Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ đối với việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kết kỹ thuật công trình thuộc các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
 • 3/BXD-CSXD03/06/1997Thông tư 03/BXD-CSXD 04/06/1997. Hướng dẫn lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng các thị trấn thị tứ
 • 1/BXD-CSXD14/04/1997Thông tư 01/BXD-CSXD 15/04/1997. Hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt Nam
 • 13/LB-TT17/08/1994Thông tư liên bộ Xây dựng - Tài chính - Vật giá Chính phủ số 13/LB-TT ngày 18-8-1994 hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở trong bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê